Polityka Prywatności

Przeczytałam/em i zrozumiałam/em poniższą Politykę Prywatności zawierającą informację na temat przetwarzania moich danych osobowych, będącą częścią mojej zgody udzielanej poniżej:

Moje dane osobowe w zakresie podanym w toku procesu rejestracji i tworzenia mojego profilu użytkownika (adres e-mail, imię, nazwisko, stanowisko, spółka, adres, województwo, miasto, kod pocztowy, kraj) oraz dane osobowe gromadzone w związku z i w poniższych celach (pod warunkiem wyrażenia przeze mnie zgody na dany cel przetwarzania danych) mogą być przetwarzane w następujących celach:

  • cel marketingowy – obejmujący analizowanie moich preferencji, aktywności i zainteresowań w celu dopasowania i umożliwienia otrzymywania przeze mnie potencjalnie interesujących mnie treści i ofert (profilowanie, tworzenie mojego profilu) oraz zarządzanie przez OC&C potencjalnymi możliwościami sprzedażowymi i realizację związanych z tym procedur wewnętrznych
  • prowadzenie marketingu bezpośredniego – obejmujące przekazywanie mi treści marketingowych (w tym newsletterów i ofert) zgodnych z moimi preferencjami oraz zarządzanie nimi w tym zakresie
  • organizacja wydarzeń/webinariów (wyłącznie w przypadku zapisania się na dane wydarzenie/webinarium)

Administratorem moich danych jest spółka OC&C Strategy Consultants sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-549) przy ul. Pięknej 18, nr KRS: 346740, NIP 1231202135, REGON, 14221038000000, adres e-mail: administration@occstrategy.pl, tel.: + 48 22 826 24 57 (dalej: “OC&C”).

Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do moich danych osobowych: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe oraz spółki OC&C. Moje dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.

Zabezpieczenie danych:

Rozumiem, że administratorzy oraz podmioty przetwarzające dane zobowiązują się zapewnić odpowiednie środki ochrony moich danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa OC&C oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

  • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
  • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 2 lata (kontakt nieaktywny);
  • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Mam świadomość, że moje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych dla spółki OC&C.

Moje uprawnienia:

Rozumiem, że nie mam obowiązku podania moich danych osobowych. Jestem świadomy, że jako podmiot danych osobowych (osoba, której dane te dotyczą) mam prawo żądać udzielenia dostępu do nich, ich zmiany lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo niewyrażenia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo otrzymania kopii danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa mogą być przeze mnie egzekwowane poprzez wysłanie administratorowi wiadomości na adres siedziby OC&C lub poprzez e-mail na adres: administration@occstrategy.pl.

Ponadto, jeżeli uznam, że moje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to browse this site, you give consent for cookies to be used. For more details please read our Cookie policy.